Domov2017jún (Stránka 4)

Deviaty deň novény: Matka ustavičnej pomoci, končím svoju deväťdňovú pobožnosť. Deň čo deň si ma vídavala pri svojich nohách, denne si počúvala moje volanie. Ešte raz ti prednášam prosbu o pomoc, naliehavo a s veľkou dôverou. Som si istý, že ma vypočuješ. Vyprosíš mi milosť, o ktorú prosím, alebo ešte väčšiu. Tým som si istý. Spomeň si na svojho Syna, spomeň si na svoju milosrdnú lásku, spomeň si na svoje meno: Matka ustavičnej pomoci! Tento názov, ktorý si si sama vyvolila, nám dáva právo vyžalovať ti každú bolesť a vlieva nám dôveru, že nás vypočuješ. Nuž teda, svätá Panna, verná Matka, buď so

Čítať ďalej

Od 19. do 23. mája 2017 sa štyria redemptoristickí laickí misionári Konferencie Latinskej Ameriky a Karibiku zúčastnili tretej fázy generálnej kapituly a štvrtého zasadania Konferencie Latinskej Ameriky a Karibiku, ktoré sa konali vo Villa Marianella, v Kolumbii. Účastníkmi boli laici z troch subkonferencií. Zástupcov URSAL-u, Claudia Tebes (provincia Buenos Aires), URNALC José Antonio Hidalgo (provincia Strednej Ameriky), URB Francisco Farias (viceprovincia Fortalezy) a Sinay Lourdes Tovar z viceprovincie Caracas pozvala Komisia za účelom prezentácie smerníc, navrhnutých redemptoristickými laickými misionármi Latinskej Ameriky a Karibiku. Počas stretnutia sme zažili okamihy výmeny skúseností, myšlienok a tiež rozhodnutí, ktoré ovplyvnia Kongregáciu do budúcnosti. Ako laici sme mali priestor na to, aby sme predstavili

Čítať ďalej

Ôsmy deň novény: Matka ustavičnej pomoci, úzkosť mi niekedy trápi dušu, keď si pripomínam svoju hriešnosť. Ani by som sa neopovážil obrátiť na teba, keby mi tvoj milý obraz neprivolával: "Dúfaj, moje dieťa! Som predsa Matka milosrdenstva, vždy ochotná zahojiť tvoje rany. U mňa vždy nájdeš pomoc!" A tak sa spolieham na teba, Mária, na tvoju lásku a dobrotu. Mária, nepozeraj na moje hriechy. Nech v tebe vždy nájdem ochranu, útechu a pomoc. Vyžiadaj mi milosť, o ktorú prosím! Otče náš, Zdravasʼ, Mária, Sláva Otcu   Prečítajte si aj článok ako Redemptoristi oslávili koniec Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci, v ktorom nájdete odkazy na zaujímavé relácie.   Predchádzajúce

Čítať ďalej