Domov2017jún (Stránka 2)

Pozdravujeme všetkých drahých africkým pozdravom “Sasa!" Internetová kríza nás brzdí v zdieľaní zážitkov s vami, ale sme nažive a keďže Pána Boha aj "anitbakti" gély máme stále po ruke, držíme sa statočne. Mnohým veciam sa nestačíme diviť od toho, že deti sa tu rodia tak, že najskôr idú nohy a až potom hlava a že prasknuté potrubia sa tu opravujú s "igelitkami", na to všetko máme s Paťom stále heslo: ,,Nesnaž sa pochopiť Afriku a budeš šťastnejší :P ", a tak všetkým tým, ktorí majú usporiadaný život a zmysel pre zodpovednosť, by sme túto červenozem neodporúčali. Miestni obyvatelia a dokonca ani miestny

Čítať ďalej

4. mája prišli novici Stanislav Marcin a Juraj Džama do Podolínca, aby tu strávili posledný štvrťrok noviciátu pod vedením magistra P. Róberta Režného. Novici začali po duchovných cvičeniach svoj noviciát 14. augusta v Lubaszowej (PL) spolu s 8 poľskými novicmi. Noviciát trvá presne rok. Prvých 9 mesiacov strávili naši študenti v Poľsku (Lubaszowa).  Novici bratislavskej viceprovincie majú za sebou dvojročný postulát, počas ktorého študovali filozofiu na fakulte Aloisianum v Bratislave. Poľskí novici majú za sebou ročný postulát v poľskom meste Bardo. Noviciát sa v Poľsku začal 17. augusta 2016 slávnostnými vešperami o 17:00. Liturgickej modlitbe predsedal koordinátor konferencie Európa, P. Jacek Zdrzałek. Na slávnosti za

Čítať ďalej

Prinášame vám rozhovor s generálnym predstaveným redemptoristov p. Michaelom Brehlom. Rozhovor vyšiel v roku 2012, v augustovom čísle časopisu Zrno. P. Michael Brehl hovorí o svojej duchovnej ceste, návšteve Slovenska, ako aj o stále aktuálnych otázkach v Cirkvi, o ohlasovaní radostnej zvesti, povolaní redemptoristu, ale i povolaní misionára laika. Príbuzné články: Prezentácie partnerov v misii na XXV. generálnej kapitule v Thajsku (10. november 2016) Laickí misionári v zranenom svete (jún 2017) Sv. Klement Hofbauer a formácia laikov, oblátov LAICKÁ SPIRITUALITA PODĽA SV. KLEMENTA OBLÁTI – PRVOTNÁ FORMA APOŠTOLÁTU LAIKÁTU V KONGREGÁCII APOŠTOLÁT PERA A SV. KLEMENT HOFBAUER

Čítať ďalej

V nedeľu 25. júna sa v našej komunite v Kostolnej – Záriečí konala odpustová slávnosť k Matke ustavičnej pomoci, ktorú celebroval náš spolubrat a šéfredaktor vydavateľstva Slovo medzi nami páter Rastislav Dluhý. Počas homílie sa zameral na nežnosť a zároveň moc Boha, ktoré boli zverené aj Márii. Mária je tá, ktorá nás vie vo všetkom pochopiť, vie nás povzbudiť, posilniť a zároveň má odovzdanú moc robiť zázraky. Má moc meniť naše životy a ako starostlivá Matka vždy bdie nad nami. Tak ako Ona poznala Boha, chce aby sme aj my spoznávali Božiu blízkosť. Sprievodný program spojený s Dňom otvorených dverí začal

Čítať ďalej