Domov2017jún (Stránka 14)

Extra Patriam: historický rok vysviacok! 20. mája 2017 pri svätej omši o 10:00 boli prvýkrát v dejinách vysvätení za kňazov štyria vietnamskí redemptoristi (Extra Patriam - mimo vlasť) pri jednej omši (P. John Sang Thanh Vu, P. Joseph Toan Quang Lai, P. Joseph Tu Thanh Dinh, a P. Paul Vu Tran Hoang Nguyen). Ak prirátame aj nového diakona Tokha Thomas Hoanga, ktorý bol za diakona vysvätený 18. novembra 2016, znamená to, že v roku 2017 pribudnú redemptoristom celkovo 5 noví vietnamskí kňazi. Diakoni prijali kňazskú vysviacku od kardinála Jozefa Tobina, CSsR. Jeden z novokňazov, P. Tu Dinh bude pôsobiť naďalej v našej provincii

Čítať ďalej

Od 25. mája sa v Gaboltove koná Turičná novéna. Vyvrcholí svätou omšou na Turíce, v nedeľu 4.6.2017  o 10.30 hod. Omšu bude celebrovať P. Václav Hypius CSsR, bratislavsko-pražský provinciál a predseda Konferencie vyšších predstavených mužských reholí na Slovensku.  Dnes, keď cítime, že sme premožení ťažkosťami života, krízou viery a mnohými inými bremenami, ktoré často nevládzeme niesť, prichádza pozvanie našej Matky, zvlášť v tomto roku, keď si celá Cirkev pripomína aktuálnosť posolstva, ktoré nám priniesla vo Fatime pred 100 rokmi, aby sme sa zastavili a vstúpili s ňou do hornej siene Večeradla a neustálou modlitbou, ktorá otvára nebo, aby sme sa otvárali Duchu Svätému

Čítať ďalej

„Po stopách Luthera“, k Baltskému moru, ako aj do katolíckych enkláv vo východnom Nemecku (Eichsfeld) vedie pútnicko-poznávacia cesta v auguste 2017. Usporiadateľ: redemptoristi a Výbor sv. Klementa Hofbauera (Viedeň).   Plán cesty: (s výhradou možných, resp. nevyhnutných zmien)   1 .deň: nedeľa, 20. augusta 2017: cesta z Viedne (cez Wels; možnosť pripojenia) do Norimbergu (Hotel), večerná vychádzka po meste. 2. deň: pondelok, 21. augusta 2017: cesta z Norimbergu do Würzburgu (návšteva študijného domu redemptoristov) a ďalej do Heilbad Heiligenstadt (Katolícka enkláva v Severnom Durínsku) (hotel/prenocovanie). 3. deň: utorok, 22. augusta 2017: Heilbad Heiligenstadt – návšteva kláštora redemptoristov, Lutherstadt Eisleben (prehliadka mesta), prehliadka Lutherovho rodného domu/návšteva úmrtného domu. Pokračovanie v ceste do Lutherstadt Wittenberg (prenocovanie); večerná

Čítať ďalej