Domov2017máj (Stránka 6)

Mangaluru, 8. máj 2017: Mons. Aloysius Paul D’Souza, biskup indickej diecézy  Mangaluru vysvätil troch diakonov za kňazov v kostole sv. Františka Xaverského v meste Ferar (Ritesh Rosario, z mesta Ferar, Rohan Dias, z Nakre a Ravi Richard Fernandes z Vamadapadav). Títo redemptoristi patria do viceprovincie Majella v Mumbai.   Redemptoristi majú malý seminár v meste Alangar Moodbidri a farnosť v meste Saverapura (blízko mesta Beluvai). Ich hlavnou službou sú ľudové misie a duchovné cvičenia.     V Indii sú dve provincie (Bengaluru a Liguori, Kerala) a jedna viceprovincia (Majella), ktorá zahŕňa pobrežné oblasti Mumbai, Goa, Gujarat a Mangaluru. V meste Alangar (Moodbidri) majú komunitu, ktorá sa

Čítať ďalej

Ve Frýdku se v sobotu 13. 5. 2017 uskutečnila pouť k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, a zároveň jsme si připoměli výročí posvěcení naší baziliky Navštívení Panny Marie (1759). Po mši svaté v 18:00h., následoval mariánský průvod se sochou Panny Marie Fatimské okolo baziliky s hudebním doprovodem. Na závěr jsme si obnovili naše zasvěcení Panně Marii. Pouť se nesla v duchu důstojné oslavy, modlitby, duchovní radosti a veselí.                                                                

Čítať ďalej

Ku dňu matiek ponúkame rozhovor poľského novinára Martina Jakimowicza s matkami piatich detí, herečkou Dominikou Figurskou a novinárkou Agatou Puścikowskou. Článok vyšiel v časopise Slovo medzi nami. Zdroj: Slovo medzi nami 1/2015

Čítať ďalej

V medziprovinciálnom noviciáte redemptoristov Lubaszowa-Podolínec sú v tomto roku ôsmi Poliaci a dvaja Slováci. Od polovice augusta minulého roka sme sa všetci formovali pod starostlivosťou P. magistra Mariusza Chyrowského a socia P. Marcina Klamku a P. Jozefa Mihoka, ktorý k nám prichádzal každý mesiac na týždeň. Navštevoval nás tiež P. magister Róbert Režný z Podolínca.   4. mája sa však slovenskí spolubratia odsťahovali do Podolínca, aby vo svojej vlasti prežili posledné tri mesiace noviciátu. Predstavení novicov z Provincie Bratislava-Praha, pátri Róbert a Jozef, prišli do Lubaszowej, aby ich vzali na Slovensko. Rozlúčku sme začali sv. omšou na slávnosť Panny Márie Kráľovnej Poľska. Popoludní

Čítať ďalej