Domov2017máj (Stránka 5)

Streda, 19. apríla 2017 Vo Viedni, na Maria am Gestade, sa každý mesiac stretáva skupina ľudí, aby spolu zakúsili biblickú drámu. Skupina biblickej drámy na Maria am Gestade je otvorenou skupinou, to znamená, že ktokoľvek sa môže kedykoľvek pripojiť. Dá sa pridať aj na jeden večer, aby ste skupinu spoznali, alebo prežili svoju prvú skúsenosť s biblickou drámou. Ďalšie informácie môžete získať mailom alebo telefonicky: hans.huetter@cssr.at (+43 664 4023 005). Na rok 2016-2017 sú plánované stretnutia v termínoch: Streda 19. apríla od 19:00 do 22:00 Streda 17. mája od 19:00 do 22:00 Streda 14. júna od 19:00 do 22:00 Na našom prvom stretnutí sme hľadali hlavný motív pre ďalšie

Čítať ďalej

„Celé stáročia obliekame Pannu Máriu do ťažkých brokátových šiat, zdobíme ju korunkami, šperkami, ba i žezlom v rukách. Vysoko na oltároch jej pod nohy dávame mesiac a okolo hlavy veniec s hviezdami. Nie, nie je to chyba. Dokonca je to biblické, keď ju krášlime čnosťami a považujeme za Kráľovnú neba i zeme. No čo, ak sa Mária v tom všetkom cíti ako mladý Dávid v nemotornom Saulovom pancieri? Ak ju kladieme tak vysoko, nebadane ju môžeme – hoc s tým najsvätejším úmyslom – od seba vzďaľovať.“ Aby sa tak nestalo, táto kniha píše o Márii trochu inak. Približuje nám jej prežívanie i všednosť nevšedného života. Dáva nám ju spoznať

Čítať ďalej

Medzinárodná tlačová kancelária redemptoristov Scala News dostala prednedávnom nasledovný list:                                                                                                                                                San José, 28. apríl 2017   Vdp. Denys Jiménez CSSR Viceprovinciál Caracaskej provincie Drahí bratia, misionári redemptoristi z Caracaskej viceprovincie vo Venezuele: V mene misionárov redemptoristov z provincie Strednej Ameriky zhromaždených na riadnom zasadaní provinciálnej kapituly v kostarickom San José, zahŕňam do svojho srdečného pozdravu v Kristovi Vykupiteľovi a Matke ustavičnej pomoci aj vás. Vo svetle udalostí, ktoré sa stali v posledných dňoch, provincia Strednej Ameriky prejavuje solidaritu s venezuelským ľudom. Vyjadrujeme svoju ľútosť a uisťujeme vás o svojich modlitbách za vás, ktorí prechádzate obdobím kritických sociálno-politických udalostí; do svojho pozdravu a prejavu podpory zahŕňame aj našich tlmočníkov a

Čítať ďalej

V dňoch 12. až 14. mája 2017 sa v Podolínci pod vedením P. Jozefa Nováka (zodpovedného za pastoráciu povolaní) uskutočnila duchovná obnova pre mladých mužov, ktorí rozlišujú svoje povolanie. Zúčastnilo sa jej 5 mužov z rôznych kútov Slovenska. Obnova sa začala v piatok večer sv. omšou, po ktorej nasledovalo neformálne zoznamovacie stretnutie. V sobotu boli na programe 2 prednášky na tému povolania. Prvá bola o všeobecnom povolaní každého človeka - či to do zasväteného života alebo do manželstva, druhá bola o povolaní z biblického hľadiska. Po každej prednáške nasledovala diskusia, pri ktorej mali účastníci možnosť pýtať sa, alebo vyjadriť svoj pohľad.

Čítať ďalej