Domov2017máj (Stránka 11)

Dňa 3. mája 2017 bude TV NOE na Svatej Hore točiť program o práci redemptoristov. Celý deň budú natáčať, ako vyzerá  bežný deň v komunite, a tiež bežný deň v práci s ľuďmi na tak významnom pútnickom mieste ako je Svatá Hora. TV program začína o 6:25 hod. ráno prenosom ranných chvál, potom prenosom modlitieb z kaplnky na poludnie, pokračovať bude poobedňajším programom o 15:00 hod.  a o 17:00 hod. bude prenos svätej omše z baziliky Nanebovzatia Panny Márie. O  20.00 hod. bude vysielaný program "Povolání" - naživo, ktorý pobyt TV NOE na Svatej Hore zakončí. Informoval P. Jan Sokulski CSsR Program TV

Čítať ďalej

V dňoch 24. - 25. apríla 2017 sa v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore uskutočnilo plenárne zasadnutie Konferencie vyšších rehoľných predstavených za prítomnosti dvadsiatich štyroch vyšších rehoľných predstavených, ako aj pozvaných hostí. Medzi hlavné body programu plenárneho zasadania patrili možnosti užšej spolupráce s Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí. O tejto téme spoločne referovali predseda KVRP P. Václav Hypius CSsR, ako aj predsedníčka KVPŽR sr. Jana Kurkinová, FMA: Prítomní podporili víziu intenzívnej spolupráce oboch konferencií na poli apoštolátu a svedectva rehoľného života na Slovensku. Uskutočnili sa aj voľby podpredsedu KVRP a členov rady, ktorým sa končilo trojročné volebné obdobie. Za podpredsedu bol

Čítať ďalej

Svätý Jozef: otec, utečenec, vzor Z jeho odvahy a dôvery sa môžeme veľa naučiť Diakon Greg Kandra  Ponúkame článok, ktorý vyšiel v našom časopise Slovo medzi nami (č. 10, ročník 17, advent 2016)  Existuje nejaký obľúbenejší a zároveň neznámejší svätec než svätý Jozef? Vidíme jeho sochy, vidíme ho v betlehemoch a na vianočných pohľadniciach. Mnohé deti po celom svete dostali pri krste jeho meno. Ale takmer nič o ňom nevieme – o jeho detstve, ako sa stretol s Pannou Máriou a koľko mal rokov. Evanjeliá o tom všetkom mlčia. Sám Jozef v nich nepovedal ani slovo. Je tichým partnerom vo Svätej rodine: ten, kto

Čítať ďalej

30. apríla 2017 Námestie sv. Petra zaplavili tisícky veriacich. Pápež sa obrátil na všetkých veriacich s týmito slovami. „Drahí bratia a sestry, neprestávajú utíchať dramatické správy o situácii vo Venezuele a o zhoršovaní sa konfliktov s početnými obeťami na životoch, ranenými a väznenými. Zatiaľ, čo sa pripájam k bolesti rodinných príslušníkov obetí, ktorých uisťujem o modlitbách za zosnulých, obraciam sa s výzvou na vládu a na všetky zložky venezuelskej spoločnosti, aby sa predišlo akejkoľvek ďalšej forme násilia, aby sa rešpektovali ľudské práva a aby sa prostredníctvom rokovaní hľadali riešenia vážnej humanitárnej, sociálnej, politickej a ekonomickej krízy, ktorá vyčerpáva národ. Zverme Presvätej Panne Márii úmysel pokoja, zmierenia a demokracie v tomto drahom národe. A modlime sa za všetky krajiny, ktoré

Čítať ďalej