Domov2017máj (Stránka 11)

30. apríla 2017 Námestie sv. Petra zaplavili tisícky veriacich. Pápež sa obrátil na všetkých veriacich s týmito slovami. „Drahí bratia a sestry, neprestávajú utíchať dramatické správy o situácii vo Venezuele a o zhoršovaní sa konfliktov s početnými obeťami na životoch, ranenými a väznenými. Zatiaľ, čo sa pripájam k bolesti rodinných príslušníkov obetí, ktorých uisťujem o modlitbách za zosnulých, obraciam sa s výzvou na vládu a na všetky zložky venezuelskej spoločnosti, aby sa predišlo akejkoľvek ďalšej forme násilia, aby sa rešpektovali ľudské práva a aby sa prostredníctvom rokovaní hľadali riešenia vážnej humanitárnej, sociálnej, politickej a ekonomickej krízy, ktorá vyčerpáva národ. Zverme Presvätej Panne Márii úmysel pokoja, zmierenia a demokracie v tomto drahom národe. A modlime sa za všetky krajiny, ktoré

Čítať ďalej

O. Amado L. Picardal CSsR spomína, že keď bol počas rokov stanného práva politickým väzňom, mal  spoluväzňa, ktorý mal na chrbte tetovanie Matky ustavičnej pomoci (MUP). Keď sa väzni modlili  mariánsku novénu, doberali si ho, aby si vyzliekol košeľu, a oni mohli hľadieť na jeho tetovanie. Komu nie je dôverne známy obraz MUP a tá, koho znázorňuje, dôvod, prečo sa tisíce Filipíncov zhromažďujú každú stredu vo svätyni v  Baclarane a v iných kostoloch po celom štáte? Obraz alebo ikona (zobrazenie v byzantskom štýle) ukazuje Máriu držiacu dieťa Ježiša, s anjelmi vznášajúcimi sa  vedľa nich. Stala sa tak populárnou, že je dnes súčasťou filipínskej kultúrnej

Čítať ďalej

V dňoch 22. až 30. apríla 2017 sa vo farnosti Sučany konali Ľudové misie pod vedením p. Michala Zamkovského CSsR a p. Martina Zanovita CSsR. Počas týchto požehnaných dní mali farníci zo Sučian aj z okolia možnosť vypočuť si viaceré misijné príhovory na rôzne duchovné témy: Hriech, Obrátenie, Spoveď, Smrť a súd, Cirkev, Ježiš – darca života, Viera, Eucharistia, Utrpenie, Láska, Modlitba, Panna Mária a Kríž. Misionári slávili sv. omše, mali stretnutie s mládežou, so ženami, s mužmi, navštívili chorých, vysluhovali Sviatosť zmierenia, Sviatosť pomazania chorých, bola možnosť stretnúť sa s Ježišom v Eucharistickej adorácií, manželia mali možnosť obnoviť si manželské sľuby, konala sa Novéna k Matke ustavičnej pomoci. Súčasťou misií bol

Čítať ďalej