Domov2017máj (Stránka 11)

Drahí bratia a sestry v Kristovi. Dnes sme si v prvom čítaní vypočuli veľmi známy úryvok o obrátení svätého Pavla. Veľmi blízko komunity, v ktorej teraz v Ríme žijem, je kostol, v ktorom slávny taliansky umelec Caravaggio namaľoval „Obrátenie na ceste do Damasku“. Toto Caravaggiovo veľdielo z roku 1601 je v Cerasiho bočnej kaplnke v kostole Santa Maria del Popolo. Mimochodom, oproti kaplnke je ďalšia Caravaggiova maľba, ktorú namaľoval rok pred Obrátením svätého Pavla (okolo roku 1600)  – „Ukrižovanie svätého Petra“. Túto maľbu „Obrátenia svätého Pavla“ chodí stále obdivovať veľké množstvo ľudí (hlavne turistov, samozrejme). Keď som tam, veľmi často premýšľam nad našimi

Čítať ďalej

3. mája popoludní sa začal kongres o Matke ustavičnej pomoci v Madride a trval do nedele 7. mája. Špecifikom tohto kongresu bola snaha odpovedať na kultúrne výzvy dnešných čias. Zatiaľ čo dôraz podobných kongresov sa sústredil predovšetkým na dejinný vývoj úcty k Matke ustavičnej pomoci, hlavným cieľom tohto kongresu bolo inšpirovať účastníkov podujatia pre komunikovanie radostnej zvesti a mariánskej úcty pre súčasnosť. Stretnutie chcelo okrem prednášok poskytnúť veľký priestor na vzájomné obohatenie a zdieľanie skúseností a nových osvedčených iniciatív na podporu mariánskej úcty. Na kongrese vystúpil s príhovorom aj generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl a mnoho ďalších rečníkov. Okrem každodenného slávenia Eucharistie bol každý

Čítať ďalej

Dnes je výročie posviacky kostola sv. Alfonza v Ríme, kde je aj originál obrazu Matky ustavičnej pomoci. Kostol bol posvätený 3. mája 1871. Kostol sv. Alfonza v Ríme v ktorom je aj originálny obraz Matky ustavičnej pomoci je považovaný za neobjavený poklad v Ríme. Tento chrám je titulárnym kostolom londýnskeho kardinála Nicholsa. P. Nicholas Schofield, archivár londýnskej diecézy Westminster o ňom napísal krátky článok. Rímsky kostol Najsvätejšieho Vykupiteľa a Svätého Alfonza na Via Merulana bol v januári 2014 pridelený londýnskemu kardinálovi Vincentovi Nicholsovi. Stal sa jeho titulárnym chrámom. Kostol však nie je jednou zo starobylých bazilík, kam sa pútnici hrnú v tisícoch. V skutočnosti sa nachádza

Čítať ďalej

Dňa 3. mája 2017 bude TV NOE na Svatej Hore točiť program o práci redemptoristov. Celý deň budú natáčať, ako vyzerá  bežný deň v komunite, a tiež bežný deň v práci s ľuďmi na tak významnom pútnickom mieste ako je Svatá Hora. TV program začína o 6:25 hod. ráno prenosom ranných chvál, potom prenosom modlitieb z kaplnky na poludnie, pokračovať bude poobedňajším programom o 15:00 hod.  a o 17:00 hod. bude prenos svätej omše z baziliky Nanebovzatia Panny Márie. O  20.00 hod. bude vysielaný program "Povolání" - naživo, ktorý pobyt TV NOE na Svatej Hore zakončí. Informoval P. Jan Sokulski CSsR Program TV

Čítať ďalej