Domov2017máj (Stránka 11)

7. mája 2017 uplynulo presne 210 rokov od vyhlásenia sv. Alfonza Mária de´Liguori za človeka hrdinských čností. Z článku otca Daniela Loweryho zverejneného v „Spiritualite redemptoristov“ Jeden z hlavných prostriedkov, na ktoré sa dáva dôraz v duchovnom sprevádzaní podľa sv. Alfonza, by sa dal pomenovať ako „rast skrze čnosti“. Svätý Alfonz, verný svojmu štýlu, navrhol praktický plán, ktorý môže pomôcť obyčajným ľuďom formovať ich správanie podľa Božieho zákona. Odporúčal zvyk venovať každý mesiac zvláštnu pozornosť jednej čnosti – čítaním, rozjímaním, modlitbou a uvádzaním do praktického života. Dôležitá vec, ktorú svätý Alfonz často zdôrazňoval, je, že kresťanské čnosti nie sú len teoretické konštrukty, ktoré by sme mali obdivovať. Sú to

Čítať ďalej

Veľká noc: Služba a misia (Mérida) Služba a misia sú dve slová, ktoré zaznievajú počas týchto veľkonočných dní v Méride, kde sa zišlo desať mladých ľudí z Granady, zo Seville, Madridu a zo Zaragozy spolu s pátrami Simonom a Miguelom a niekoľkými mladými členmi ich spoločenstva. Počas slávenia obradov sme tak ako Ježiš slúžili iným, zvlášť tým, ku ktorým zvyčajne nechodíme, pričom nás oduševňovali modlitby a Ježišova prítomnosť, ktorú sme vnímali v každej drobnosti. Služba je láska; je pokračovaním toho, čo urobil Ježiš pre nás. Po obrade umývania nôh, ktoré sme slávili v psychiatrickej nemocnici, sme spolu s niekoľkými obyvateľmi dedinky Aljucén niesli na pleciach obraz Panny Márie a následne sme tieto momenty nanovo prežívali vo Farnosti

Čítať ďalej

Drahí bratia a sestry v Kristovi. Dnes sme si v prvom čítaní vypočuli veľmi známy úryvok o obrátení svätého Pavla. Veľmi blízko komunity, v ktorej teraz v Ríme žijem, je kostol, v ktorom slávny taliansky umelec Caravaggio namaľoval „Obrátenie na ceste do Damasku“. Toto Caravaggiovo veľdielo z roku 1601 je v Cerasiho bočnej kaplnke v kostole Santa Maria del Popolo. Mimochodom, oproti kaplnke je ďalšia Caravaggiova maľba, ktorú namaľoval rok pred Obrátením svätého Pavla (okolo roku 1600)  – „Ukrižovanie svätého Petra“. Túto maľbu „Obrátenia svätého Pavla“ chodí stále obdivovať veľké množstvo ľudí (hlavne turistov, samozrejme). Keď som tam, veľmi často premýšľam nad našimi

Čítať ďalej

3. mája popoludní sa začal kongres o Matke ustavičnej pomoci v Madride a trval do nedele 7. mája. Špecifikom tohto kongresu bola snaha odpovedať na kultúrne výzvy dnešných čias. Zatiaľ čo dôraz podobných kongresov sa sústredil predovšetkým na dejinný vývoj úcty k Matke ustavičnej pomoci, hlavným cieľom tohto kongresu bolo inšpirovať účastníkov podujatia pre komunikovanie radostnej zvesti a mariánskej úcty pre súčasnosť. Stretnutie chcelo okrem prednášok poskytnúť veľký priestor na vzájomné obohatenie a zdieľanie skúseností a nových osvedčených iniciatív na podporu mariánskej úcty. Na kongrese vystúpil s príhovorom aj generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl a mnoho ďalších rečníkov. Okrem každodenného slávenia Eucharistie bol každý

Čítať ďalej