Návšteva Mozambiku 31. marec – 20. apríl 2017 Moja nedávna návšteva misie redemptoristov v Mozambiku bola mimoriadne pozitívnou a obohacujúcou skúsenosťou. 31. marca som sa na letisku v Johannesburgu stretol s O. Domingosom, viceprovinciálom Fortalezy a O. Ramonom, provinciálom Buenos Aires.  Odtiaľ sme leteli do Maputy, hlavného mesta Mozambiku. Ďalšie týždne sme spoločne  navštevovali tri komunity redemptoristov v krajine. Mozambik, s počtom obyvateľov 27 miliónov, je mimoriadne chudobná a nedostatočne rozvinutá krajina, ktorá sa stále iba zotavuje z dôsledkov veľmi deštruktívnej a surovej občianskej vojny. V súčasnosti v krajine pôsobí 10 redemptoristov, šesť z Argentíny, dvaja z Brazílie a dvaja z Írska;  sú

Čítať ďalej

„Po stopách Luthera“, k Baltskému moru, ako aj do katolíckych enkláv vo východnom Nemecku (Eichsfeld) vedie pútnicko-poznávacia cesta v auguste 2017. Usporiadateľ: redemptoristi a Výbor sv. Klementa Hofbauera (Viedeň).   Plán cesty: (s výhradou možných, resp. nevyhnutných zmien)   1 .deň: nedeľa, 20. augusta 2017: cesta z Viedne (cez Wels; možnosť pripojenia) do Norimbergu (Hotel), večerná vychádzka po meste. 2. deň: pondelok, 21. augusta 2017: cesta z Norimbergu do Würzburgu (návšteva študijného domu redemptoristov) a ďalej do Heilbad Heiligenstadt (Katolícka enkláva v Severnom Durínsku) (hotel/prenocovanie). 3. deň: utorok, 22. augusta 2017: Heilbad Heiligenstadt – návšteva kláštora redemptoristov, Lutherstadt Eisleben (prehliadka mesta), prehliadka Lutherovho rodného domu/návšteva úmrtného domu. Pokračovanie v ceste do Lutherstadt Wittenberg (prenocovanie); večerná

Čítať ďalej

Na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána vo františkánskom kláštore v Beckove bol P. Miloš Miloslav Pizovka pozvaný predniesť duchovné slovo pre vedúci tím Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. V duchovnom príhovore sa páter Miloslav zameral na osobu Mojžiša a jeho priateľstvo s Bohom, ktoré sa postupne vyformovalo do hlbokého dôverného vzťahu. Aby mohol Mojžiš voviesť vyvolený ľud do zasľúbenej zeme potreboval nielen počúvať Boží hlas, ale aj spolupracovať s jednotlivými predstaviteľmi Izraelských kmeňov. Práve pri nich sa učil ešte viac dôverovať Bohu. Mojžiš je vzorom pre mnohých lídrov spoločenstiev v skĺbení odvahy robiť veľké veci a zároveň bohabojnosti, ktorou uznávajú Božiu zvrchovanosť. V Centre

Čítať ďalej

26. mája slávime výročie vyhlásenia sv. Alfonza Mária de´Liguori, zakladateľa redemptoristov,  za svätého. Pripomeňme si, čo o ňom, ako o všestrannom umelcovi, ktorý vkladal celú svoju umeleckú tvorivosť do misií, napísal James Wallace, CSsR.   Najsilnejšou chvíľou na predávaní cien Oscara minulú jar bolo, keď sa zrazu na pódiu objavil Christopher Reeve na invalidnom vozíku. Bol sám a iba jeho samotná prítomnosť postavila publikum na nohy. Ale jeho slová boli hodné pamätania. Žiadal producentov, režisérov, hercov a ostatných umelcov, aby venovali viac času a peňazí tvorbe filmov, ktoré  budú zobrazovať reálne starosti a sociálne problémy, ktorým čelíme. Sv. Alfonz by s tým súhlasil. No on išiel ešte

Čítať ďalej