Domov2017apríl (Stránka 7)

Obrady Veľkej noci v komunitách redemptoristov a redemptoristiek západného obradu v Čechách a na Slovensku   Bratislava Kramáre    Bratislava - Puškinova Zelený štvrtok 18:00 slávenie pamiatky Pánovej večere, do 20:00 tichá adorácia Veľký piatok 8:00 posvätné čítania a ranné chvály, 15:00 veľkopiatočné obrady Utrpenia a smrti Pána, do 19:00 adorácia pri Božom hrobe Biela sobota 8:00 posvätné čítania a ranné chvály, 8:30-12:00 a 17:00-19:00 adorácia pri Božom hrobe, 19:00 vešpery Bielej soboty Veľkonočná vigília (sobota večer)  19:30 Veľkonočná nedeľa 8:00 ranné chvály, omše 8:30, 10:30, 18:00   Frýdek (CZ) Radvaň - Banská Bystrica Svatá Hora (CZ) Podolínec Liturgia hodín Veľký piatok a Biela sobota 7:30 Krížová cesta v kláštore v prípade nepriaznivého počasia na Veľký piatok 11:00 Obrady

Čítať ďalej

Dne 8. 4. 2017 jsme se společně s rodiči a jejich dětmi vydali na nebezpečnou cestu. Během ní se účastníci této výpravy museli vypořádat s nebezpečným drakem, který symbolizoval temné stránky lidské duše. Do boje s drakem vyráželi účastníci řádně vyzbrojeni. Z příběhů o biblických osobnostech zjistili, že i ony mnohdy na své cestě klopýtly. Nicméně svého činu litovali a od toho okamžiku nechali Boha více promlouvat do svého života. Děti také zjistily, že boj jim značně usnadní, pokud v sobě budou probouzet a rozvíjet ctnosti. A samozřejmě jsme nezapomněli dětem sdělit to nejdůležitější: A to, že Bůh je milosrdný.

Čítať ďalej

Počas jednej noci vtrhli príslušníci bezpečnostných orgánov do 56 mužských kláštorov. O pár mesiacov došlo aj k násilnému sústredeniu ženských reholí. „Barbarskou nocou“, ktorou nazývame udalosti noci z 13. na 14. apríla 1950, keď príslušníci bezpečnostných orgánov vtrhli do 56 mužských kláštorov, rehoľných domov a farských úradov, sa začala „Akcia K“. Bola zameraná na likvidáciu mužských kláštorov a internáciu rehoľníkov. V tom čase už v Československu mala všetku moc v rukách Komunistická strana Československa (KSČ), pod ktorej ideologickou záštitou sa akcia uskutočnila. V roku 2017 odvtedy prešlo 67 rokov. Po Akcii K nasledovala Akcia R (Rehoľníčky), keď 28. – 31. augusta 1950 došlo k násilnému

Čítať ďalej