Domov2017apríl (Stránka 7)

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA: Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete – solidarita a misia. “Týmto totálnym zasvätením Kristovmu poslaniu redemptoristi majú účasť na sebazaprení Pánovho kríža, panenskú slobodu jeho srdca, jeho zvrchovanú disponibilitu pre život sveta  a preto sa musia stať pred ľudmi znameniami a svedkami moci jeho vzkriesenia, kým ohlasujú nový a večný život “ (Konšt. 51) Drahí spolubratia, sestry, partneri v misii, kolegovia a priatelia: Ako slávime veľké tajomstvo nášho vykúpenia počas Svätého týždňa a Veľkej noci, je pre mňa veľkou radosťou pozdraviť vás a ponúknuť vám tieto krátke úvahy. Konštitúcia 51 zachytáva samotné jadro nášho misijného povolania - sme povolaní k plnej účasti a

Čítať ďalej

Obrady Veľkej noci v komunitách redemptoristov a redemptoristiek západného obradu v Čechách a na Slovensku   Bratislava Kramáre    Bratislava - Puškinova Zelený štvrtok 18:00 slávenie pamiatky Pánovej večere, do 20:00 tichá adorácia Veľký piatok 8:00 posvätné čítania a ranné chvály, 15:00 veľkopiatočné obrady Utrpenia a smrti Pána, do 19:00 adorácia pri Božom hrobe Biela sobota 8:00 posvätné čítania a ranné chvály, 8:30-12:00 a 17:00-19:00 adorácia pri Božom hrobe, 19:00 vešpery Bielej soboty Veľkonočná vigília (sobota večer)  19:30 Veľkonočná nedeľa 8:00 ranné chvály, omše 8:30, 10:30, 18:00   Frýdek (CZ) Radvaň - Banská Bystrica Svatá Hora (CZ) Podolínec Liturgia hodín Veľký piatok a Biela sobota 7:30 Krížová cesta v kláštore v prípade nepriaznivého počasia na Veľký piatok 11:00 Obrady

Čítať ďalej