Domov2017apríl (Stránka 7)

Ponúkame záznam prednášky P. Michala Zamkovského o Ježišovom zmŕtvychvstaní a jeho dosahu na každého z nás. Naozaj vstal zmŕtvych?  Ďalšie príhovory P. Michala z ARCHÍVU TV LUX. Kliknite na názov prednášky a spustí sa vám video zo záznamu. Potrebuje dnešný človek Boha?  Prečo ľudia veria? Prečo sú kresťania rozdelení? Boh Ježiša Krista Čo prináša pokoj? Zasvätený život Pokušenia dnešnej doby Milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom S Kristom ste boli vzkriesení Milosrdní ako matka Viera a srdce Je to naozaj Božia vôľa? Náš večný cieľ Otázky okolo pápeža Františka Sviatky Vianoc Ktorý Boh a ktorá Cirkev je tá pravá? Ako sa priblížiť k Bohu? Záleží na mne Bohu?

Čítať ďalej

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA: Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete – solidarita a misia. “Týmto totálnym zasvätením Kristovmu poslaniu redemptoristi majú účasť na sebazaprení Pánovho kríža, panenskú slobodu jeho srdca, jeho zvrchovanú disponibilitu pre život sveta  a preto sa musia stať pred ľudmi znameniami a svedkami moci jeho vzkriesenia, kým ohlasujú nový a večný život “ (Konšt. 51) Drahí spolubratia, sestry, partneri v misii, kolegovia a priatelia: Ako slávime veľké tajomstvo nášho vykúpenia počas Svätého týždňa a Veľkej noci, je pre mňa veľkou radosťou pozdraviť vás a ponúknuť vám tieto krátke úvahy. Konštitúcia 51 zachytáva samotné jadro nášho misijného povolania - sme povolaní k plnej účasti a

Čítať ďalej