Domov2017apríl (Stránka 6)

Streda, 19. apríla 2017 Vo Viedni, na Maria am Gestade, sa každý mesiac stretáva skupina ľudí, aby spolu zakúsili biblickú drámu. Skupina biblickej drámy na Maria am Gestade je otvorenou skupinou, to znamená, že ktokoľvek sa môže kedykoľvek pripojiť. Dá sa pridať aj na jeden večer, aby ste skupinu spoznali, alebo prežili svoju prvú skúsenosť s biblickou drámou. Ďalšie informácie môžete získať mailom alebo telefonicky: hans.huetter@cssr.at (+43 664 4023 005). Na rok 2016-2017 sú plánované stretnutia v termínoch: Streda 19. apríla od 19:00 do 22:00 Streda 17. mája od 19:00 do 22:00 Streda 14. júna od 19:00 do 22:00 Na našom prvom stretnutí sme hľadali hlavný motív pre ďalšie

Čítať ďalej
Značky

Objav Krista ako pôstna duchovná obnova  vo farnosti Radvaň Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch Shekinah v spolupráci s kňazmi redemptoristami zorganizovalo evanjelizačný kurz Objav Krista. Prihlásili sa naň veriaci nielen z farnosti Radvaň, ale aj z iných farností Banskej Bystrice. 70 prihlásených účastníkov vo veku od 16 do 77 rokov bolo veľkým prekvapením a zároveň aj povzbudením v napĺňaní vízie spoločenstva: vytvárať priestor, aby biedni a opustení mohli počuť Otcov hlas, zakúsiť lásku Ježiša Vykupiteľa rozliatu do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého. Kurz prebiehal každý pondelok od 27.2. do 10.4. po svätej omši v kostole. Z kapacitných dôvodov program jednotlivých stretnutí pozostával zo

Čítať ďalej