Domov2017apríl (Stránka 6)

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA: Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete – solidarita a misia. “Týmto totálnym zasvätením Kristovmu poslaniu redemptoristi majú účasť na sebazaprení Pánovho kríža, panenskú slobodu jeho srdca, jeho zvrchovanú disponibilitu pre život sveta  a preto sa musia stať pred ľudmi znameniami a svedkami moci jeho vzkriesenia, kým ohlasujú nový a večný život “ (Konšt. 51) Drahí spolubratia, sestry, partneri v misii, kolegovia a priatelia: Ako slávime veľké tajomstvo nášho vykúpenia počas Svätého týždňa a Veľkej noci, je pre mňa veľkou radosťou pozdraviť vás a ponúknuť vám tieto krátke úvahy. Konštitúcia 51 zachytáva samotné jadro nášho misijného povolania - sme povolaní k plnej účasti a

Čítať ďalej

Dne 8. 4. 2017 jsme se společně s rodiči a jejich dětmi vydali na nebezpečnou cestu. Během ní se účastníci této výpravy museli vypořádat s nebezpečným drakem, který symbolizoval temné stránky lidské duše. Do boje s drakem vyráželi účastníci řádně vyzbrojeni. Z příběhů o biblických osobnostech zjistili, že i ony mnohdy na své cestě klopýtly. Nicméně svého činu litovali a od toho okamžiku nechali Boha více promlouvat do svého života. Děti také zjistily, že boj jim značně usnadní, pokud v sobě budou probouzet a rozvíjet ctnosti. A samozřejmě jsme nezapomněli dětem sdělit to nejdůležitější: A to, že Bůh je milosrdný.

Čítať ďalej