Domov2017apríl (Stránka 4)

Provinciál jednotky Bratislava - Praha, P. Václav Hypius, oficiálne uviedol do úradu rektora komunity na Svatej Hore P. Františka Boldyho, ktorý je zároveň provinciálnym vikárom. P. Boldy doteraz slúžil v komunite a vo farnosti Frýdek. Do úradu nového rektora v Tasoviciach bol uvedený P. Jozef Michalčík, ktorý do vzniku novej provincie Bratislava - Praha pôsobil ako provinciál jednotky Praha. Príbuzné články: P. Janáč novým rektorom vo Frýdku

Čítať ďalej

21. apríla 2017 o 19:00 bol v kláštornej kaplnke vo Frýdku P. Roman Janáč inštalovaný do úradu rektora vo Frýdku. Obradu sa zúčastnili členovia miestnej komunity, ako aj provinciál P. Václav Hypius, jeho zástupca P. František Boldy ako aj ekonóm provincie P. Patrik Grotkovský. Do úradu farára ho ustanovil dekan Rudolf Sikora. Nový rektor komunity bude aj novým farárom. Komunita má 4 členov. Frýdek je pútnickým miestom, chrám bol vyhlásený za baziliku minor. Komunita spravuje 2 kostoly vo Frýdku ako aj 2 filiálky: Lískovec a Staré mesto. Farnosť duchovne spravuje rôzne charitatívne a sociálne zariadenia, napr.  Hospic, Charitný dom, Oázu pokoja a zariadenie Gaudium. Stránka s

Čítať ďalej