Domov2017apríl (Stránka 2)

Ve dnech 27. - 30. dubna 2017 budou v exercičním domě na Svaté Hoře probíhat již tradiční duchovní cvičení pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé, letos s názvem "Hledání zdrojů síly ke službě". Exercicie vede  Mons. Aleš Opatrný (73), kněz pražské arcidiecéze, zakladatel Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. V současné době vyučuje na KTF UK v Praze. Je také autorem několika knih, řadu let vede exercicie nejen pro laiky, ale i pro kněze. Kurz začíná první uvedený den večer v 17.30 hodin večeří v refektáři kláštera a končí poslední den po obědě. Veškerý program se odehrává v exercičním domě, poslední závěrečná  mše svatá je společná

Čítať ďalej
Značky

V rámci  misií v Sučanoch sa v utorok 25.2.2017 konala aj evanjelizácia na viacerých školách. Viedol ju P. Jozef Mihok spolu so štyrmi mladými ľuďmi zo spoločenstva Shekinah z Banskej Bystrice. S evanjelizačným programom navštívili tri školy - jedno gymnázium a dve základné školy. Prvou školou bolo Bilingválne gymnázium Milana Hodžu.  Program pozostávajúci zo svedectiev, scénok, videí a hovoreného slova sa konal pre tých študentov 1. až 4. ročníka, ktorí mali oň záujem. V Základnej škole Slovenského národného povstania prebiehal program v telocvični. Žiaci, ktorí navštevujú náboženskú výchovu, boli rozdelení do 3 skupín podľa veku - 1.-3. ročník, 4.-6. ročník a 7.-9.

Čítať ďalej

P. Roman Janáč CSsR, ktorý pôsobí ako rektor vo farnosti Frýdek, a je ustanovený ako kaplan seniorov v ostravsko-opavskej diecéze, vedie duchovné obnovy pre seniorov vždy na jar a na jeseň. Duchovná obnova trvá tri dni a zúčastňuje sa jej približne 15 veriacich. Od 24. apríla do 26. apríla 2017 prebieha v meste  Frýdlant nad Ostravicí duchovná obnova pod názvom "Radosť z lásky". Program sa začal v pondelok ráno a končí sa v stredu poobede. Súčasťou programu je každodenná svätá omša, prednášky, adorácia, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, spoločný program i odpočinok.    

Čítať ďalej