Domov2017apríl (Stránka 2)

Od 24. do 27. apríla 2017 sa v národnej svätyni Matky ustavičnej pomoci v Baclaran, Parañaque City na Filipínach konal medzinárodný kongres. Témou bola “Ikona lásky: Matka ustavičnej pomoci v 21. storočí.” Kongres obsahoval úvahy, svedectvá, tanec, poéziu, film a mnoho ďalších foriem vyjadrenia úcty k Matke ustavičnej pomoci. Na kongrese bol vizuálnym spôsobom znázornený rozvoj úcty a misie spojenej s úctou k Matke ustavičnej pomoci.

Čítať ďalej

P. Roman Janáč CSsR, ktorý pôsobí ako rektor vo farnosti Frýdek, a je ustanovený ako kaplan seniorov v ostravsko-opavskej diecéze, vedie duchovné obnovy pre seniorov vždy na jar a na jeseň. Duchovná obnova trvá tri dni a zúčastňuje sa jej približne 15 veriacich. Od 24. apríla do 26. apríla 2017 prebieha v meste  Frýdlant nad Ostravicí duchovná obnova pod názvom "Radosť z lásky". Program sa začal v pondelok ráno a končí sa v stredu poobede. Súčasťou programu je každodenná svätá omša, prednášky, adorácia, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, spoločný program i odpočinok.   Príbuzné články: Obnova P. Romana Janáča „Radosť z lásky.“ Obnova pred 1.

Čítať ďalej

Uplynulý víkend sa konala v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí duchovná obnova zameraná pre ženy s názvom Pozvaná k Božej láske, ktorú viedol P. Miloš Miloslav Pizovka, CSsR. Daná téma je stále oslovujúca. Cieľom duchovnej obnovy bolo prostredníctvom predobrazov biblických žien priblížiť Božiu lásku voči svojmu stvoreniu. Tamara, svätá Mária Magdaléna i Božia Matka Mária nám majú stále čo povedať. Aj tentokrát sa ženy zhodli v názore, že im táto obnova pomohla pochopiť vlastné prežívanie, niekedy obavy, strach či frustráciu. Taktiež im ukázala východiská, z ktorých je možné prostredníctvom sviatostného života a sebarealizácie nanovo aktivizovať svoj duchovný život milovanej Božej dcéry. Pozvanie prijalo dvadsaťštyri žien. Príbuzné články: Mojžiš - obnova

Čítať ďalej

19. februára sa v Kerale konala medzinárodná slávnosť. V Rakúsku pracujú traja kňazi z provincie Liguori. 19. februára oslavovala provincia Liguori v juhoindickej Kerale svoje strieborné jubileum. Na túto slávnosť pricestovali do Indie viacerí čestní hostia zo susedných provincií, ako aj z Európy a Ameriky. V roku 1992 bola zriadená samostatná oblasť v rámci indickej provincie, ktorá jestvuje od roku 1933. Prvý krok k samostatnosti; zároveň aj uznanie vlastného rítu sýrsko-malabarijských katolíkov. Jedným z prvých redemptoristov z Keraly bol neskorší arcibiskup väčší a kardinál P. Vakier; zomrel v roku 2011. V roku 1995 bola oblasť povýšená na autonómnu viceprovinciu; jej sídlom bola Chorwara. Kvôli zvyšujúcemu sa počtu členov sa v roku 2008 zriadila provincia Liguori so sídlom v Mattor, v blízkosti letiska Chochin,

Čítať ďalej