Domov2017marec (Stránka 5)

Henri J. M. Nouwen bol holandský katolícky kňaz, profesor a spisovateľ. Je autorom 40 kníh o duchovnom živote a po tom, čo skoro dve desaťročia prednášal na svetových univerzitách, rozhodol sa venovať práci s mentálne a telesne postihnutými ľuďmi. Z časopisu Slovo medzi nami ponúkame úryvky z jeho knihy Vnútorný hlas lásky, ktorú si môžete objednať v našom vydavateľstve.

Čítať ďalej

"Keby Priska a Akvila mohli dnes osloviť manželov, asi by im povedali: Boh vás povolal do dôležitého povolania. Dal vám jedinečné dary na naplnenie tohto povolania. Cirkev vás potrebuje! Svet vás potrebuje! Spoločne nasledujte Ježiša a on vaše manželstvo urobí plodným tak, ako ste si to nikdy nepredstavovali." Prečítajte si o manželoch, ktorých poznáme zo Skutkov apoštolov a z Pavlových listov. O manželoch, ktorí boli zapálení láskou k Ježišovi i jeden k druhému. O manželoch, ktorí dosiahli svätosť spolu, v manželstve a prostredníctvom neho. Článok vyšiel vo februárovom čísle časopisu Slovo medzi nami.          

Čítať ďalej