Domov2017marec (Stránka 4)

Našej Matke ustavičnej pomoci je pripočítané zázračné uzdravenie počas  nedávnej návštevy Jubilejnej misionárskej ikony v  Seattli. "Naša farnosť bola požehnaná niekoľkými darmi počas jedného dňa - 24. januára - keď bola ikona  prítomná v kostole a kaplnke," uviedol O. Tony Bawyn, farár kostola Svätej Anny. Kostol svätej Anny je jedinou farnosťou, ktorá hostila ikonu jeden deň počas jej dvojtýždňovej návštevy mesta ako súčasť koordinovaného evanjelizačného úsilia zorganizovaného O. Binhom Ta, farárom Kostola Svätého Srdca a predstaveným miestnej komunity. Chris Hurley, farník  Svätej Anny, ktorý bol liečený na rakovinu hrubého čreva v IV štádiu a mal naplánovanú  operáciu na druhý deň, sa zúčastnil

Čítať ďalej

Ľudové misie v Seredi Od 04. do 12. marca tohto roka sa  konali vo farnosti Sereď ľudové misie. Počas ôsmich dní  slávil tím misionárov z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa pod vedením P. Petra Hertela CSsR a Františka Romaňáka CSsR  sväté omše, prihováral sa v katechézach a vysluhoval sviatosti zmierenia a pomazania chorých. Misionárom v niektoré dni vypomáhali aj pátri z domu v Bratislave (Puškinova) P. Rastislav Dluhý, P. Štefan Varecha a P. Patrik Grotkovský. Okrem riadneho programu, ktorý sa odohrával v kostole sa niektoré programy odohrávali v školách. V pondelok dopoludnia sa uskutočnili misijné programy na katolíckej základnej škole pre všetky skupiny žiakov. Laický

Čítať ďalej

V piatok 10. marca sa v kostole svätého Cyrila a Metoda na Puškinovej ulici v Bratislave konala tématická krížová cesta žien a matiek, ktorú viedol p. Jozef Jackanin CSsR.  Matky a ženy čítali zamyslenia k jednotlivým zastaveniam, a kládli jednotlivé bolesti a trápenia, ktoré prežíva každá žena a matka na krížovú cestu Pána Ježiša. Foto: Pavel Kováč  

Čítať ďalej

Svätý Otec vymenoval Vicente de Paula Ferreira CSsR za pomocného biskupa brazílskej arcidiecézy Belo Horizonte a titulárneho biskupa Castra Nova. V súčasnosti pôsobil Ferreira ako formátor redemptoristov – študentov teológie v provincii Belo Horizonte. P. Vicente de Paula Ferreira CSsR sa narodil 27. októbra 1970 v Ararai v  diecéze Cachoeiro de Itapemirim v štáte Espírito Santo. Svoje rehoľné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa zložil 12. decembra 1992 a za kňaza bol vysvätený 16. novembra 1996. V reholi zastával rôzne úlohy ako zodpovedný za povolania a formáciu; v rokoch 2005 – 2014 bol provinciálnym predstaveným provincie Rio de Janeiro – Minas Gerais – Espírito Santo a od roku 2012 je členom

Čítať ďalej