Domov2017február (Stránka 6)

V dňoch 5.-8. februára 2017 bola vo  farskom kostole v Radvani ikona Matky ustavičnej pomoci požehnaná sv. Otcom Františkom. Táto putovná ikona navštevuje kostoly a komunity redemptoristov po celej Európe. Program Trojdnia s Matkou ustavičnej pomoci bol nasledovný: 17.15 rozjímavý ruženec a prosby k Matke ustavičnej pomoci 18.00  mariánska svätá omša V týchto dňoch sme v modlitbe pamätali na tieto úmysly: V pondelok sme sa  modlili zvlášť za naše mesto: za požehnanie a posilnenie viery, zvlásť pre mládež, rodiny, starých a chorých. V utorok sme sa prihovárali za tých, ktorí prežívajú životné skúšky a boje, a tých, ktorí sa vzdialili od Boha a Cirkvi. V stredu o dar viery pre tých, ktorí sa ešte nestretli

Čítať ďalej

Spicilegium Historicum – historický časopis rehole Redemptoristov 2. februára 1953 vtedajší generálny predstavený Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi) vdp. Leonard Buys predstavil prvé číslo medzinárodného historického časopisu Spicilegium Historicum Congregationis Ssmi Redemptoris. Cieľom tohto odborného časopisu bolo publikovať originálne, hodnoverné zdroje, starostlivo uchované v archívoch Kongregácie a rôzne štúdie k nim. Nový časopis uľahčil prístup k týmto dokumentom redemptoristickým historikom po celom svete a najmä životopiscom nášho otca zakladateľa sv. Alfonza Liguori a iných veľkých osobností našej rehoľnej rodiny. Päť rokov predtým, 11. decembra 1948, ten istý P. Buys podnikol prvý krok v tomto smere, keď založil Redemptoristický historický inštitút. Tieto dve rozhodnutia boli odpoveďou na túžbu, ktorú

Čítať ďalej