Domov2017február (Stránka 5)

V dňoch 5.-8. februára 2017 bola vo  farskom kostole v Radvani ikona Matky ustavičnej pomoci požehnaná sv. Otcom Františkom. Táto putovná ikona navštevuje kostoly a komunity redemptoristov po celej Európe. Program Trojdnia s Matkou ustavičnej pomoci bol nasledovný: 17.15 rozjímavý ruženec a prosby k Matke ustavičnej pomoci 18.00  mariánska svätá omša V týchto dňoch sme v modlitbe pamätali na tieto úmysly: V pondelok sme sa  modlili zvlášť za naše mesto: za požehnanie a posilnenie viery, zvlásť pre mládež, rodiny, starých a chorých. V utorok sme sa prihovárali za tých, ktorí prežívajú životné skúšky a boje, a tých, ktorí sa vzdialili od Boha a Cirkvi. V stredu o dar viery pre tých, ktorí sa ešte nestretli

Čítať ďalej