Domov2017február (Stránka 4)

Erbilský arcibiskup Bashar Warda sa pre katolícky web Crux vyjadril, že kým špeciálne výhody Trumpovho nového nariadenia pre utečencov platia pre všetky obete ISIS a nielen pre kresťanov, je to pomocou, a že kresťania „oslavovali, keď zvíťazil Trump“ v nádeji, že to bude znamenať koniec americkej nevšímavosti. (Arcibiskup Bashar  Warda je chaldejský katolícky arcibiskup v irackom Erbile a dlhý čas bol hlasom kresťanov na Blízkom východe. Nedávno sa z Erbilu vyjadril pre Crux o kontroverznom nariadení prezidenta Trumpa o utečencoch, vrátane myšlienky zvýhodniť kresťanov a iné minority, ktoré boli obeťami genocídy ISIS.) Keď bolo vydané spomínané nariadenie, bola zrušená vaša nadchádzajúca cesta do Spojených štátov. Čo sa stalo? Hlavným cieľom návštevy bolo

Čítať ďalej
Značky

Od 13. do 17. februára 2017 sa v Bratislave na Jakubovom námestí č.5. koná mimoriadna kapitula. Zišli sa na nej redemptoristi Pražskej provincie a Bratislavskej viceprovincie. Úlohou tejto kapituly je schváliť pripravené dokumenty nutné pre život novej provincie Bratislava - Praha: Stanovy, Pastoračný plán, Ekonomický plán, Plán komunitného života, a zvoliť vedenie provincie na aktuálne štvorročné obdobie. Túto mimoriadnu kapitulu Bratislavskej viceprovincie zvolal P. Václav Hypius dekrétom z 13. októbra 2016. V tom istom čase a na tom istom mieste sa koná aj mimoriadna kapitula provincie Praha. Táto mimoriadna kapitula je poslednou kapitulou Bratislavskej viceprovincie a Pražskej provincie, pretože dekrétom generálneho predstaveného P. Michaela

Čítať ďalej

Pri príležitosti spomienky sv. Cyrila a Metoda, ktorú slávime 14. februára si chceme pripomenúť aj príchod redemptoristov do Bratislavy, ktorí postavili kostol, ktorý je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Misie českých redemptoristov v Bratislave V roku 1933 konali tri tímy českých redemptoristov misie pre bratislavských Čechov. V Blumentáli pracovali P. Alfonz Daňha a P. Šálek. V kapucínskom kostole kázal P. Ján Chrástek spolu s P. Václavom Jaloveckým. V Dóme sv. Martina kázal P. Vojtech Klímek a P. František Novotný. V roku 1934 sa konala obnova misií v Blumentáli a v kostole Milosrdných bratov. V Blumentáli kázal P. Daňha, P. Jalovecký a P. Emanuel Mysliveček.

Čítať ďalej

Špeciálne vydanie periodika Spicilegium Historicum je venované Životu a spiritualite Márie Celesty Crostarosa (1696 – 1755), ktorej blahorečenia sa uskutočnilo vo Foggii 18. júna 2016. Táto 268-stranová publikácia, ktorú vydal Historický inštitút redemptoristov, obsahuje príspevky o živote novej blahoslavenej. Autormi jednotlivých článkov sú profesori a historici Sabatino Majorano, Antonio Marrazzo, Emilio Lage, Dennis Billy, Alfonso Amarante, Luigi Borriello a ďalší. Ide o vedecký príspevok, ktorého autori sa zameriavajú na biografické dokumenty bez toho, aby interpretovali udalosti, ktoré ovplyvnili život a poslanie blahoslavenej Márie Celesty. Sestra Mária Celesta Crostarosa je zakladateľkou Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (OSsR) a za blahoslavenú bola vyhlásená v sobotu 18. júna 2016 v talianskom meste Foggia. Mária Celesta Crostarosa

Čítať ďalej