Domov2017február (Stránka 4)

Pri príležitosti 125. výročia snemu, ktoré dalo zrod Spolku katolíckych robotníckych kruhov, vydali členovia inštitúcie vyhlásenie, v ktorom ďakujú svojmu zakladateľovi, nemeckému kňazovi redemptoristovi Federicovi Grote a robotníkom, ktorí boli tvorcami histórie. Federico Grote založil prvý Spolok katolíckych robotníkov v Argentíne, inšpirovaný encyklikou Rerum Novarum pápeža Leva XIII. Jeho prvé zhromaždenie zvolal 2. februára 1892. Na pamiatku svojho zakladateľa, muža neochvejnej viery, ktorý si neuvedomoval dosah a dôležitosť svojho počinu, oslávil Spolok katolíckych robotníckych kruhov prácu otca Groteho a vyjadril vďaku a hrdosť na toto zjednotenie do jednej inštitúcie, ktorej cieľom je materiálne a duchovné blaho robotníkov. Otec Federico Grote CSsR, zakladateľ Katolíckych robotníckych kruhov, bol prvý, kto 29.

Čítať ďalej

V dňoch 5.-8. februára 2017 bola vo  farskom kostole v Radvani ikona Matky ustavičnej pomoci požehnaná sv. Otcom Františkom. Táto putovná ikona navštevuje kostoly a komunity redemptoristov po celej Európe. Program Trojdnia s Matkou ustavičnej pomoci bol nasledovný: 17.15 rozjímavý ruženec a prosby k Matke ustavičnej pomoci 18.00  mariánska svätá omša V týchto dňoch sme v modlitbe pamätali na tieto úmysly: V pondelok sme sa  modlili zvlášť za naše mesto: za požehnanie a posilnenie viery, zvlásť pre mládež, rodiny, starých a chorých. V utorok sme sa prihovárali za tých, ktorí prežívajú životné skúšky a boje, a tých, ktorí sa vzdialili od Boha a Cirkvi. V stredu o dar viery pre tých, ktorí sa ešte nestretli

Čítať ďalej