Domov2017február (Stránka 2)

Členovia XXV. generálnej kapituly prijali návrh, týkajúci sa potreby strategického plánu pre budúcnosť našej Kongregácie na severnej pologuli. Hoci si na oficiálnu verziu tohto rozhodnutia generálnej kapituly musíme ešte počkať, prijatý návrh je približne takýto: „Generálne vedenie, v spolupráci s konferenciami Európy a Severnej Ameriky, vypracuje udržateľný strategický plán pre budúcu misijnú prítomnosť Kongregácie v Európe a v Severnej Amerike. Pri jeho tvorbe sa bude riadiť dvoma rozhodujúcimi zásadami: Kongregácia nedokáže vyhovieť všetkým pastoračným potrebám. Je nutné stanovovať si priority. Základnou otázkou musí byť – kde my ako redemptoristi chceme v súčasnosti a v budúcnosti v týchto konferenciách ponúkať svoju charizmu. V službách misijných priorít Kongregácie by malo byť priviesť spolubratov z iných konferencií k práci

Čítať ďalej

Alfons, Barbora, Maria, Vykupitel, Václav, Anna, Vít, Alois - prečítajte si o ôsmich zvonoch, ktoré svojím zvukom sprevádzajú ľudí na Svatej Hore už vyše 80 rokov. Pútnické miesto Svatá Hora majú redemptoristi vo svojej duchovnej správe od roku 1861. Článok vyšiel v časopise Svatá Hora v roku 2015.

Čítať ďalej
Značky

19. januára 2015 bola zriadená nová provincia redemptoristov. Vznikla fúziou provincie Viedeň a Mníchov. Má 114 členov a 11 domov. (Rakúsko, Južné Nemecko a Dánsko/ Odense). Počas provinciálnej kapituly, ktorá prebiehala v dňoch 20. a 21. januára, bolo zvolené nové vedenie. Provinciálom sa stal P. Alfons Jestl (niekdajší vikár provincie Viedeň).   Zástupcom provinciála sa stal P. Peter Renju (niekdajší zástupca mníchovského provinciála). Za ďalších členov provinciálnej rady boli zvolení P. Janusz Turek, P. Bernd Wagner a P. Friedrich Vystrcil. Sídlom provinciála je odteraz Mníchov. Druhé administratívno-riadiace centrum bude vo Viedni (Maria am Gestade). Na kapitule v Chame bolo generálne vedenie zastúpené v osobe P. Jaceka

Čítať ďalej