Domov2017február (Stránka 2)

Členovia XXV. generálnej kapituly prijali návrh, týkajúci sa potreby strategického plánu pre budúcnosť našej Kongregácie na severnej pologuli. Hoci si na oficiálnu verziu tohto rozhodnutia generálnej kapituly musíme ešte počkať, prijatý návrh je približne takýto: „Generálne vedenie, v spolupráci s konferenciami Európy a Severnej Ameriky, vypracuje udržateľný strategický plán pre budúcu misijnú prítomnosť Kongregácie v Európe a v Severnej Amerike. Pri jeho tvorbe sa bude riadiť dvoma rozhodujúcimi zásadami: Kongregácia nedokáže vyhovieť všetkým pastoračným potrebám. Je nutné stanovovať si priority. Základnou otázkou musí byť – kde my ako redemptoristi chceme v súčasnosti a v budúcnosti v týchto konferenciách ponúkať svoju charizmu. V službách misijných priorít Kongregácie by malo byť priviesť spolubratov z iných konferencií k práci

Čítať ďalej

Tohtoročné februárového číslo časopisu Slovo medzi nami je zamerané na obrátenie. Prináša aj článok o prekvapujúcom obrátení vojaka a apoštola. O obrátení, ktoré závisí od nášho ľudského rozhodnutia, ale nebolo by možné bez úžasnej a veľkej Božej milosti.

Čítať ďalej

19. januára 2015 bola zriadená nová provincia redemptoristov. Vznikla fúziou provincie Viedeň a Mníchov. Má 114 členov a 11 domov. (Rakúsko, Južné Nemecko a Dánsko/ Odense). Počas provinciálnej kapituly, ktorá prebiehala v dňoch 20. a 21. januára, bolo zvolené nové vedenie. Provinciálom sa stal P. Alfons Jestl (niekdajší vikár provincie Viedeň).   Zástupcom provinciála sa stal P. Peter Renju (niekdajší zástupca mníchovského provinciála). Za ďalších členov provinciálnej rady boli zvolení P. Janusz Turek, P. Bernd Wagner a P. Friedrich Vystrcil. Sídlom provinciála je odteraz Mníchov. Druhé administratívno-riadiace centrum bude vo Viedni (Maria am Gestade). Na kapitule v Chame bolo generálne vedenie zastúpené v osobe P. Jaceka

Čítať ďalej

The first Chapter of the new Province of Bratislava-Prague is taking place from 13 – 17 February. The new Province was officially inaugurated at the Mass at which the Superior General, Fr. Michael Brehl presided. It was created by the integration of the existing Prague Province and the Bratislava Vice-Province. Both Fr. Jacek Zdrałek, the Coordinator of the European Conference, and the Vice-Provincial for Michalovce were present for the first half of the Chapter. At the Solemn Inaguration of the new Province that took place on the first day of the Chapter, Fr. Janusz Sok, the Provincial of the Warsaw Province

Čítať ďalej