Domov2017

Dňa 3. mája 2017 bude TV NOE na Svatej Hore natáčať program o práci redemptoristov. Celý deň budú natáčať ako vyzerá  bežný deň v komunite, a tiež bežný deň v práci s ľuďmi na tak významnom pútnickom mieste ako je Svatá Hora. TV program začína o 6:30 hod. ráno   prenosom ranných chvál, potom prenosom modlitieb z kaplnky na poludnie, pokračovať bude poobedňajším programom o 15:00 hod.  a o 17:00 hod. bude prenos svätej omše z baziliky Nanebovzatia Panny Márie. O  20.00 hod. bude vysielaný program "Povolání" - naživo, ktorý pobyt TV NOE na Svaté Hoře zakončí. Informoval P. Jan Sokulski CSsR Program

Čítať ďalej

V dedinke Pliešovce na juhu stredného Slovenska sa v sobotu 22.04.2017, konala v kostole Božieho milosrdenstva vigília pred odpustom, pod vedením pátra Jozefa Mihoka CSsR, misionára milosrdenstva, a mladých z laického spoločenstva Shekinah pri Redemtoristoch z Banskej Bystrice. Hlavnou témou vigílie, ktorú viedol páter Jozef, bola Božia láska a milosrdenstvo, ktoré nás oslobodzuje od strachu a hanby. Uviedol to na príklade správania Dávida voči Mif​i​bosetovi z druhej knihy Samuelovej: "

Čítať ďalej

Uchádzame sa o vašu priazeň pre našu misijnú prácu. Na tejto stránke sa môžete dočítať o našej misijnej práci a prípadne ju podporiť poukázaním 2 % z vašich daní pre našu misijnú činnosť. Ďakujeme!   Údaje pre formulár: IČO: 00587133 Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti Obchodné meno (názov): Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi Sídlo: Puškinova 1, 811 04 Bratislava Formulár nájdete tu: 2 percentá pre misijnú činnosť redemptoristov    

Čítať ďalej

Ponúkame nový knižný katalóg na rok 2017. Knihy si môžete objednať na adrese slovo@smn.sk, na tel. č. 0948 440 037 (v čase od 8:00-12:00) alebo na adrese Vydavateľstvo Redemptoristi, Puškinova 1, 81104 Bratislava. Príbuzné články: 15. VÝROČIE ČASOPISU NA SLOVENSKU Vznik časopisu v USA PÁPEŽ POŽEHNAL ČITATEĽOV SLOVA MEDZI NAMI V decembri 1981 vzniklo v USA Slovo medzi nami DEJINY PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI REDEMPTORISTOV  PUBLIKÁCIE SV. ALFONZA – DUCHOVNÁ KLASIKA?

Čítať ďalej