Domov2017

(Nairobi, 15. september 2017) –  Redemptoristická Kancelária solidarity pre Afriku a Madagaskar usporiadala v kenskom meste Nairobi týždňový seminár  o manažmente založenom na výsledkoch pre rozvojové projekty. Zúčastnili sa na ňom redemptoristi a spolupracovníci zapojení do implementácie rozvojových projektov z Konga, Mozambiku, Zimbabwe, Juženej Afriky, Írska a Kene. Školenie bolo zamerané na tréning artikulovania žiadanej zmeny, spôsobu nastavenia cieľov - t.j. žiadených výsledkov a merania výsledkov a dosahu projektov. Napriek tomu, že teória mohla vyznieť komplikovane, zmysel školenia mal viesť k poukázaniu na veľmi praktický postup. Jozef s Mozambiku povedal: "Myslím, že tento seminár môže spôsobiť veľkú zmenu ohľadom projektov na pitnú vody v Muvama

Čítať ďalej
Značky

Dnes sa začína misijná obnova v Močenku. V roku 2015 tu tím pátra Petra Hertela vykonal ľudové misie. Môžete si pozrieť reportáž TU. Nasleduje článok, ktorý bol uverejnený na stránke farnosti Močenok po skončení misií. S ľudovými misiami prichádza Boh k nám. Ľudové misie sú akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. Nie každý má totiž možnosť odísť z domu, od rodiny a povinností a utiahnuť sa na niekoľko dní do ticha exercičného domu pre obnovenie svojho vzťahu s Bohom. Ľudové misie sa v našej obci konali od soboty 28.novembra a trvali do nedele 6. decembra. Na pozvanie p. farára Petra Michalova  prišli vykonať duchovnú obnovu farnosti  pátri redemptoristi z Kongregácie

Čítať ďalej

V meste Perth v Škótsku sa 8. a 9. septembra 2017 uskutočnilo zasadnutie Konferencie Európa, ktoré nasledovalo po tretej fáze Generálnej kapituly. Prítomní bol generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl, dvaja generálni konzultanti, koordinátor konferencie a členovia zhromaždenia. Moderátori stretnutia nám pripomenuli, že jedna z našich prvých úloh je, zvoliť si trojicu spolubratov, aby prezentovali generálnemu vedeniu. Voľby sa uskutočnili v priebehu dvoch dní a mená, ktoré sa odovzdali generálnemu predstavenému, sú: br. Johannes Römelt, br. Piotr Chyla a br. Ronald McAinsh. P. Brehl potom prezentoval zhromaždeniu potrebu pastoračného plánu Konferencie a vytýčil hlavné oblasti a priority, ktoré by v ňom mali byť zahrnuté.     Rozprúdila sa diskusia o krátkodobých a dlhodobých cieľoch. Ďalšia oblasť, ktorou sa zhromaždenie zaoberalo,

Čítať ďalej

S podzimem přicházejí časté mlhy, které komplikují náš život nejen na silnicích. Náš svět je plný křižovatek našich životních cest, na kterých nevíme, jak se máme rozhodnout a kterým směrem se vydat. Pod všemi velkými výdobytky naší doby je hluboký proud beznaděje. Ve světě orientovaném na úspěch se srdce miliónů lidí plní osamělostí, izolací, nedostatkem přátelství a důvěrnosti, rozbitými vztahy, nudou, pocity prázdnoty, depresí a hlubokým pocitem neužitečnosti. Ve vatikánském muzeu je růženec zhotovený ve vojenském zajateckém táboře z nejdrahocennějšího materiálu, který tam měli, totiž z kousíčků chleba. Zajatec obětuje svůj příděl chleba, aby si jej zhotovil a mohl se modlit. Pruský král, Bedřich

Čítať ďalej