Domov2016júl (Stránka 9)

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie vydala príručky, ktoré majú pomôcť lepšie prežiť mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Sedem z nich vydávajú redemptoristi v slovenskom preklade.  Podobenstvá milosrdenstva nás pozýva vnímať ich novým spôsobom, rozpoznaním seba samých v príbehoch. Titul Svätí v milosrdenstve obsahuje príbehy 27 svätých, blahoslavených a ctihodných, ktorí vydali svedectvo o viere nielen prostredníctvom skutkov milosrdenstva, ale aj životom v Božom milosrdenstve. Ďalších päť  titulov nesie názvy: Žalmy milosrdenstva, Skutky milosrdenstva, Spoveď: sviatosť milosrdenstva, Cirkevní otcovia o milosrdenstve a Pápeži o milosrdenstve. Záujemcovia o všetkých 7 brožúr si tieto tituly môžu objednať jednotlivo alebo spolu (na adrese slovo@smn). Všetky brožúry sú  vo

Čítať ďalej