Domov2016júl (Stránka 7)

Teraz, keď slávime sv. Cyrila a Metoda, môžeme sa zamyslieť a inšpirovať ich veľkorysou a obetavou disponibilitou pre ohlasovanie evanjelia v iných krajinách a kultúrach. V roku 1985 napísal Ján Pavol II. encykliku o sv. Cyrilovi a Metodovi. Nech krátky úryvok z nej je novým misionárskym impulzom pre náš misionársky život. Hoci bratia Cyril a Metod boli vychovaní v byzantskej kultúre, vedeli sa stať apoštolmi Slovanov v plnom zmysle tohto slova. Odlúčenie od vlasti, ktoré Boh niekedy požaduje od vyvolených ľudí, a prijaté kvôli viere v jeho prisľúbenie, je vždy tajomnou a plodnou podmienkou pre rozvoj a rast Božieho ľudu na zemi.

Čítať ďalej

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi) oslávila 27. júna 2016 záver Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci. Redemptoristi prežívali Jubilejný rok pri príležitosti 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci. Veriaci mali možnosť v tomto roku získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pri návšteve akéhokoľvek redemptoristického kostola, v ktorom je ikona Matky ustavičnej pomoci verejne uctievaná. Práve o rok neskôr oslávili záver aj slovenskí redemptoristi. V rámci osláv mala 26. júna Komunita redemptoristov v Kostolnej - Záriečí Deň otvoreného kláštora a komunita v Banskej Bystrici zasa Farský deň. Komunita v Podolínci  mala 27. júna  procesiu s ikonou ulicami mesta. Komunita na Puškinovej mala slávnostnú

Čítať ďalej

The Vice-Provincial of the Bratislava unit elected as President of the Conference of Major Religious Superiors of Men in Slovakia At a plenary session of the Conference of Major Religious Superiors of Slovakia (KVRP), the Vice-Provincial of the Bratislava unit, Fr. Václav Hypius, was elected as President. The Conference represents 23 male religious institutes living and working in Slovakia. Fr. Václav Hypius CSsR was born on 19th of November 1967 in Bojnice. He did his middle school in Prievidza, obtaining his leaving certificate in 1986. In the years 1986 – 1991 he studied at the National diocesan seminary in Bratislava (CMBF). During

Čítať ďalej