Domov2016júl (Stránka 7)

V Bratislave si redemptoristi pripomenuli 80 rokov od posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda. Výročie oslávili 5. júla 2016 počas slávnostnej svätej omše o 8:30, ktorú celebroval provinciál Kongregácie, p.Václav Hypius. V kázni hovoril o histórii kostola, jeho pôvodnom zámere byť iba provizórnym priestorom do postavenia veľkého kostola zasväteného Cyrilovi a Metodovi na Námestí slobody. „Tento zámer  sa napokon neuskutočnil a z provizórneho riešenia sa stal ozajstný kostol,“ povedal. Spomenul, že každý, kto tu za tie roky pôsobil, vniesol niečo vzácne do života tohto kostola a tak ocenil prácu a prínos každého redemptoristu pôsobiaceho na tomto mieste. Pri rozprávaní o svätom Cyrilovi a Metodovi zdôraznil, aké je dôležité, aby ľudom bolo

Čítať ďalej

Teraz, keď slávime sv. Cyrila a Metoda, môžeme sa zamyslieť a inšpirovať ich veľkorysou a obetavou disponibilitou pre ohlasovanie evanjelia v iných krajinách a kultúrach. V roku 1985 napísal Ján Pavol II. encykliku o sv. Cyrilovi a Metodovi. Nech krátky úryvok z nej je novým misionárskym impulzom pre náš misionársky život. Hoci bratia Cyril a Metod boli vychovaní v byzantskej kultúre, vedeli sa stať apoštolmi Slovanov v plnom zmysle tohto slova. Odlúčenie od vlasti, ktoré Boh niekedy požaduje od vyvolených ľudí, a prijaté kvôli viere v jeho prisľúbenie, je vždy tajomnou a plodnou podmienkou pre rozvoj a rast Božieho ľudu na zemi.

Čítať ďalej

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi) oslávila 27. júna 2016 záver Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci. Redemptoristi prežívali Jubilejný rok pri príležitosti 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci. Veriaci mali možnosť v tomto roku získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pri návšteve akéhokoľvek redemptoristického kostola, v ktorom je ikona Matky ustavičnej pomoci verejne uctievaná. Práve o rok neskôr oslávili záver aj slovenskí redemptoristi. V rámci osláv mala 26. júna Komunita redemptoristov v Kostolnej - Záriečí Deň otvoreného kláštora a komunita v Banskej Bystrici zasa Farský deň. Komunita v Podolínci  mala 27. júna  procesiu s ikonou ulicami mesta. Komunita na Puškinovej mala slávnostnú

Čítať ďalej