Domov2016júl (Stránka 7)

The Vice-Provincial of the Bratislava unit elected as President of the Conference of Major Religious Superiors of Men in Slovakia At a plenary session of the Conference of Major Religious Superiors of Slovakia (KVRP), the Vice-Provincial of the Bratislava unit, Fr. Václav Hypius, was elected as President. The Conference represents 23 male religious institutes living and working in Slovakia. Fr. Václav Hypius CSsR was born on 19th of November 1967 in Bojnice. He did his middle school in Prievidza, obtaining his leaving certificate in 1986. In the years 1986 – 1991 he studied at the National diocesan seminary in Bratislava (CMBF). During

Čítať ďalej

Aj tento rok sme slávili spoločne s veriacimi Deň otvorených dverí v našej komunite redemptoristov v Kostolnej - Záriečí. Zároveň to bola pre našu kaplnku hodová slávnosť, keďže naša kaplnka je zasvätená Matke ustavičnej pomoci. Práve tento rok 2016 si pripomíname 150. výročie zverenia Ikony Matky ustavičnej pomoci našej Kongregácii. Slávnostnú sv. omšu celebroval náš spolubrat P. ThLic. Ing. Miroslav Szuda, CSsR, správca farnosti na Kramároch. Počas homílie nám priblížil našu Matku ako tú, ktorá neustále vstupuje do našich životov a prihovára sa za nás. Je to Matka, ktorej záleží na každom z nás. Na slávnostnej sv. omši koncelebrovali aj

Čítať ďalej

 17. mája 2016 udelila Apoštolská Penitenciária z poverenia Svätého Otca Františka Úplné odpustky veriacim, ktorí sa opravdivým pokáním v duchu zámerov Svätého Roka milosrdenstva zúčastňujú na ľudových misiách a kázňach, ktoré ohlasujú redemptoristi. Celé znenie dekrétu: Apoštolská Penitenciária Prot. N. 385/16/9 Najsvätejší Otče, John Ch. Vargas, generálny prokurátor Kongregácie Najsv. Vykupiteľa, v úctivom synovskom duchu pokorne prosí Vašu Svätosť o túto milosť: „Boh ukazuje svoju spravodlivosť predovšetkým cez milosrdenstvo a odpustenie“ (MV 21). Synovia sv. Alfonza v Roku milosrdenstva konajú ľudové misie a duchovné cvičenia, vysluhujú najmä sviatosť zmierenia, a veriaci tak dostávajú od Boha odpustenie hriechov a zmierujú sa s Cirkvou, ktorú zranili svojimi hriechmi. Redemptoristi si preto veľmi želajú, aby pri tejto

Čítať ďalej