Domov2016júl (Stránka 6)

AUDIT ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU KAŽDÉHO REDEMPTORISTU & KAŽDEJ REDEMPTORISTICKEJ KOMUNITY Plní vďačnosti sa radujeme z bláznivej lásky Boha Otca k celému ľudstvu: Celý život je vzácnym darom, ktorý sa má sláviť. Žijem ako redemptorista život vďačnosti za to kým som a čo som dostal?  Dôverujem Prozreteľnosti?  Je môj misionársky redemptoristický život svedectvom vďačnosti a dôvery v Prozreteľnosť? Žijeme ako redemptoristická komunita životom vďačnosti? Ostávame slobodní; žijeme životom v odpútanosti (distacco):   Nemusíme “byť vlastnení” našim vlastníctvom. Nie sme zviazaní množstvom vlastníctva, ktoré máme ochraňovať. Rastiem ako redemptorista, vďaka milosti, vo vnútornej slobode?  Ktoré veci považujem za svoje osobné vlastníctvo? Čo, alebo kto ma zväzuje? Aké miesto majú

Čítať ďalej

V sobotu 8. novembra 2014 redemptoristi, ktorí pracujú v Bielorusku, ďakovali Bohu za 25 rokov služby v tejto krajine. Na začiatku misijnej práce redemptoristov V Bielorusku, im počas audiencie v Ríme, kde boli na púti so skupinou farníkov, sv. Ján Pavol II. povedal: „Žehnám redemptoristom, buďte prítomní v Bielorusku.“ Toto Božie požehnanie prinieslo nádherné ovocie v podobe domov: Grodno, Brzostowica Wielka, Porzecze, Nowa Ruda, Minsk a dočasne aj: Wołpa, Ejsmonty, Makarowce a Repla. Najskôr veriaci z Grodna a z ostaných redemptoristických farností so svojimi pastiermi pokľakli pred Kristom v Najsvätejšej Sviatosti, aby poďakovali za jeho milosti. Potom páter dr. Andrzej Szczupał, CSsR

Čítať ďalej

Redemptoristi sú známi svojím misijným povolaním. Vykonávajú misie nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Pred dvomi rokmi začiatkom leta konali redemptoristi P. Michal Zamkovský a P. Jozef Jackanin, spolu so 6 laikmi z Rieky Života, farské misie v kazašskej Karagande. Misie boli odpoveďou na pozvanie dvoch slovenských kňazov, vdp. Vladimíra Dzurendu a vdp. Vladimíra Nemca, ktorí v Karagande pôsobili. V Karagande pracuje aj rehoľná sestra Alma Džamová, OSF. Misie sa konajú v novej katedrále. Prichádzajú ľudia z mesta aj okolia, kňazi aj rehoľné sestry. V Karagande bol kedysi jeden z najväčších gulagov KARLAG. Odhaduje sa, že v ňom bolo

Čítať ďalej

V Bratislave si redemptoristi pripomenuli 80 rokov od posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda. Výročie oslávili 5. júla 2016 počas slávnostnej svätej omše o 8:30, ktorú celebroval provinciál Kongregácie, p.Václav Hypius. V kázni hovoril o histórii kostola, jeho pôvodnom zámere byť iba provizórnym priestorom do postavenia veľkého kostola zasväteného Cyrilovi a Metodovi na Námestí slobody. „Tento zámer  sa napokon neuskutočnil a z provizórneho riešenia sa stal ozajstný kostol,“ povedal. Spomenul, že každý, kto tu za tie roky pôsobil, vniesol niečo vzácne do života tohto kostola a tak ocenil prácu a prínos každého redemptoristu pôsobiaceho na tomto mieste. Pri rozprávaní o svätom Cyrilovi a Metodovi zdôraznil, aké je dôležité, aby ľudom bolo

Čítať ďalej