Domov2016júl (Stránka 3)

Na Slovensku prvýkrát prebieha mesiac duchovnej obnovy pre redemptoristov Konferencie Európa pred doživotnými sľubmi. V tomto roku sa na celej tejto obnove zúčastňujú 6 redemptoristi z Poľska, Talianska a Slovenska. Okrem redemptoristov pred doživotnými sľubmi boli na obnove v čase od 4. do 16.7 aj 7 kňazi a bratia z Poľska, ktorí slávia 10 rokov od ukončenia prvotnej formácie. Niektorých prednášok sa zúčastnili aj niektorí naši kňazi a bratia. Prvá časť obnovy sa koná od 4. 7. do 24. 7. V nedeľu sa končí jej prvá časť, ktorá prebieha na Slovensku v našom rehoľnom dome v Kostolnej - Záriečí. Druhá časť sa uskutoční v Krakove,

Čítať ďalej

Misijné spoločenstvá Rieka Života a Calvary sa každoročne stretávajú, aby sa vzájomne povzbudili, načerpali a prežili spolu čas formácie. Od 15. do 20. júla sa v Rodinkove pri Belušských Slatinách P. Michal Zamkovský prihováral 130 členom misijných spoločenstiev pri redemptoristoch. Okrem neho sa stretnutia zúčastnili ďalší traja redemptoristi a jeden diecézny kňaz. Obsahom príhovorov boli úvahy nad nosnými témami liturgických čítaní 12., 13., 14. a 15. nedele cez rok. P. Zamkovský pripomínal, že kľúčovými témami posledných nedeľných liturgických čítaní bolo objavovanie, nasledovanie a odovzdávanie Krista, duchovný boj a Kristus - milosrdný Samaritán. Po úvahách sa v malých skupinách členovia spoločenstiev

Čítať ďalej

Už piaty rok organizovali mladí zo spoločenstva Rieka Života letné duchovné cvičenia. V tomto roku sa  obnova mladých konala od 4.7. do 14.7. 2016 v obci Vinné pri Michalovciach. Zúčastňovali sa na nej mladí vo veku od 14 do 18 rokov pod duchovným vedením p. Rastislava Dluhého CSsR. Moderátormi duchovnej obnovy boli Ján Živčák a Anna Limáneková. Tento rok za nosnú tému poslúžili príbehy svätcov, blahoslavených a tých, ktorí sú v procese blahorečenia. Každý deň bol sústredený na príbeh jedného z nich. V prednáškach boli vyzdvihnuté rôzne aspekty zo života týchto osôb, ktoré sú hodné nasledovania. Deti sa dozvedeli o Božom služobníkovi,

Čítať ďalej

Redemptorista Damian Maria Montes, ktorý očaril porotu a publikum Hlasu Španielska, chce spievať počas budúcoročných Svetových dní mládeže. Hudbou túži vyjadriť niečo hlbšie, než je obsah rádií a vystúpenie v Krakove by bolo nielen preňho nezabudnuteľným zážitkom.   P. Damian vystúpil aj počas  stretnutia mladých v Avile pri príležitosti 500. výročia narodenia sv. Terézie z Avily. Každý účastník mal možnosť spoznať jej život, spiritualitu, kláštory, ktoré založila, prejsť sa po historických hradbách, ako aj hľadať spôsoby, ako denne žiť jej spiritualitu v dnešnej dobe. Po dni plnom rôznych aktivít a horúčave, ktorá je v Avile – najvyššie položenom hlavnom meste regiónu Castile-Leon

Čítať ďalej